Vi vill öka kunskapen och medvetenheten kring Compliancefrågor i allmänhet och penningtvätt i synnerhet. Därför gör vi det enkelt för våra kunder och andra intressenter att utbilda sig och vi ger fri tillgång till väl utvald Know-how. Hoppas det ska komma till användning


Eat That Frog - Penningtvätt


Penningtvättsutbildningar är ofta knastertorra och smärtsamt tråkiga. Vår utbildningsserie Eat That Frog är tänkt att vara en direkt motsats till detta utan att för den skull tappa stringens och kvalitativt innehåll. Det skadar inte att förena nytta med lite nöje.

Serien består av 4 korta filmer där vi på ett lättsamt, målande och handgripligt vis berättar det mesta som är värt att veta om penningtvätt. Vi går tydligt igenom vilka skyldigheter ni har enligt lag och hur ni fullgör dessa på enklaste och bästa sätt.

Här följer länkar till alla 4 delarna:


Penningtvätt – var ska jag börja?


Reglerna och skyldigheterna enligt Penningtvättslagen kan vara båda snåriga att förstå och svåra att följa i praktiken.

Vilka skyldigheter har vårt företag och våra medarbetare? Hur säkerställer jag på enklaste sätt min egen och företagets regelefterlevnad? Hur gör vi en Allmän riskbedömning av vår verksamhet och hur genomför vi Penningtvättskontroller, KYC och Riskbedömning av kunder och uppdrag, på enklaste och mest effektiva sätt?

Den 8 juni 2021 höll vår VD Petter Flink tillsammans med Viveka Strangert detta webbinarium. Vi hann kanske inte berätta allt i detalj men vi hoppas kunna ge er en bra start och överblick över era skyldigheter och berätta hur ni bäst fullgör dessa.

Penningtvätt – var ska jag börja?